East Ramapo aktivis mouri nan COVID-19

Power of Ten 
Nan posyon sila a:
1. East Ramapo aktivis mouri nan COVID-19
2. Carole Anderson nonmen nan Komisyon Konsèy Lekòl la
3. Redaksyon elev: yon pwodwi fye de Les Ramapo distri santral la

1) East Ramapo aktivis Succumbs COVID-19

Jose Vitelio Gregorio te pase 30 avril akòz COVID-19. Li te yon papa ki renmen, k ap travay di ak founisè pou twa pitit li yo, Natalia (12), Kevin (9), ak Michele (23). Jose te anpil fyè de fanmi li ak kominote li a. Li te yon defansè tou pou bonjan edikasyon piblik pou timoun nan East Ramapo. Jose se youn nan pleyan ki te vanyan gason ki te kanpe ak NAACP pou goumen pou dwa moun ki gen koulè nan aksyon Dwa Vòt kont distri lekòl la. Pèt li te santi li pwofondman epi li pa t ‘kapab vini nan yon tan pi mal pou fanmi li.

Jose te oratè prensipal nan selebrasyon Noche Latina nan Ramapo High School nan dat 9 avril 2011. Ou kapab wè diskou li la a: https://youtu.be/KrfHtIhjtWU

Jose, ki te travay nan konstriksyon, te pi gwo salè pou kay la. Madanm li, Diomara, ak pitit fi li, Michele, te pèdi travay yo pandan pandemi an. Avèk resous epwize pandan maladi Jose prèske mwa ak pa gen okenn sous aktyèl nan revni, fanmi Jose a se bezwen tèt chaje nan sipò finansye pou bay pou esansyèl jiskaske yo ka jwenn tounen sou de pye yo.

Yon paj GoFundMe te etabli pou ede fanmi li. Don ou a pral ale dirèkteman nan madanm Jose a ede yo nan tan sa a nan difikilte.

2) Carole Anderson nonmen nan Komisyon Konsèy Lekòl la

Carole Anderson, aktivis edikasyon piblik la ak sipòtè ki la depi lontan e ki se zanmi Power of Ten, te nonmen yon manm pwovizwa nan tablo lekòl la.

Isit la se deklarasyon biyografik li soti nan lè li te kouri pou Komisyon Konsèy Lekòl nan 2011: Kòm yon ansyen edikatè ak 28 ane nan lekòl nan Vil New York ak de degre Mèt la nan Edikasyon ak Administrasyon, Carole se okouran de pwoblèm sa yo ke lekòl nou yo ap fè fas a. Kòm yon manman, li konnen bon jan kalite EDIKASYON nan lekòl piblik nou yo afekte ni timoun nou yo, ni kominote nou an. Li pral travay pou retabli devouman nan sèvis yo, pèfòmans elèv yo, ak ekselans ki yon fwa te fè East Ramapo youn nan pi gwo distri nan eta a. Repitasyon renouvle pou ekselans ak siksè pral ogmante valè pwopriyete ak lespri kominote rasanbleman pou tout rezidan yo.

Carole pral kenbe chèz sa a jouk pwochen eleksyon an, ki te endefiniman ranvwaye akòz pandemi an. Tan li sou tablo a ka kout, men li pral siman gen yon enpak pozitif pandan y ap li se la! Carole konnen sa yon tablo efikas sanble, li te aktif lè tablo nou an te jalouzi nan Eta NY, lè Georgine Hyde, Dr Danielle Bright, doktè. . Nou kounye a gen twa fanm fò nan koulè sou tablo nou an, e nou espere ajoute nan sa nan eleksyon kap vini yo ak kandida Sherry McGill, Ana Maeda Gonzalez, ak Kerry Victor, osi byen ke Hiram Rivera.

3) Redaksyon Elèv: Yon pwodwi Fyè nan Distri East Ramapo

Ellen Sue Cola te gradye nan Ramapo High School nan mwa jen 2016, e te enskri nan Brown University, yon lekòl Ivy League ki sitye nan Providence, RI. Li trip-majored nan Ekonomi, Règleman Piblik, ak Africana Etid, yon feat ke se sèlman 2% nan gradye Brown akonpli. Sa a se dezyèm redaksyon li pou pouvwa a nan dis, premye a ka jwenn isit la.

Apre mwen finn gradye nan Ramapo, mwen te santi m prepare pou mwen reyisi nan kolèj akoz travay rijid edikatè mwen yo te ban mwen yo. Pandan premye semès mwen an Brown, mwen te pran yon kou Entwodiksyon nan Etid Afrikana kote elèv yo te responsab pou ranpli lekti yo asiyen ak ekri yon papye chak semèn repons 2-paj. Mwen sonje kamarad klas mwen yo te santi yo akable pa travay sa a chak semèn. Mwen pa t ‘pataje menm santiman sa a paske lè mwen te nan 11yèm ane klas im Ameriken kou AP, mwen, tou, te oblije ekri papye repons chak semèn. Anplis de sa, kalifikasyon an ribrik ke pwofesè lekòl segondè lekòl mwen itilize te pi rijid pase sa yo ki an pwofesè Inivèsite Brown mwen an. Tout moun nan, ale nan kolèj, mwen te akademik konfyans nan ekri mwen paske mwen te konnen East Ramapo ki gen don pou m ‘ak zouti ki nesesè yo otantikman ak konvenk kominike panse mwen sou papye. Kòm yon kesyon de reyalite, nan premye ane mwen nan Brown, mwen te fè rechèch nivo gradye e li te youn nan premye elèv yo prezante ke rechèch nan Center for the Study of Slavery and Justice la.

Eksperyans nan edikasyon mwen an East Ramapo te tou ki gen fòm pa fakilte a etonan ak anplwaye yo. Yo vrèman mete elèv yo an premye epi itilize resous yo limite ke yo te bay elèv yo ak pi bon eksperyans edikasyon posib. Edikatè yo ta souvan rete apre lekòl pou ede elèv yo, yap ale mil siplemantè pou ede yo sepandan yo te anfòm. Pou egzanp, pwofesè sikoloji mwen an Ramapo te rete apre lekòl avè m ‘sou plizyè okazyon ede m’ ekri redaksyon kolèj mwen an. Travay sa a pa te gen anyen pou wè ak materyèl Sikoloji oswa devwa lakay pou klas la. Olye de sa, li te reyèlman vle ede rèv mwen an ale nan kolèj rive vre – e li te fè sa. Moun sa yo se kalite edikatè ki prezan nan distri a — moun ki vle wè elèv yo reyisi, kwè nan kapasite elèv yo, epi yo pral travay avèk elèv yo pou fè rèv yo vin reyalite.

Jwenn yon edikasyon ERCSD te fè m ‘konpetitif nan pwosesis aplikasyon kolèj; li te montre rezilyans mwen an nan moman defi ak difikilte. Nan yon sans, difikilte enstitisyonèl yo ke mwen te fè eksperyans nan East Ramapo te fòse mwen pouse resous ak enjenyeu. Mwen te vin reyalize ke nan lavi, ou ka pa toujou gen aksè a sa ou bezwen, e li enpòtan anpil pou fè pi bon nan sitiyasyon an prezante devan ou.

Distri Lekòl East Ramapo Santral la pwodui gwo pèfòmans yo, moun ki pran risk yo, travayè di yo, ak bagay sa yo. Se vre, gen kèk pwoblèm enstitisyonèl ak akademik ki bezwen adrese e pa gen mwayen mwen reklame ke yo pa egziste. Sepandan, gen lidè pwisan ak chanje mond ki elve nan distri sa a ak ki se yon bagay yo dwe fyè de epi sonje. Lè ou se yon pwodwi nan East Ramapo Distri Lekòl Central te yon eksperyans anpil valè ke mwen pa ta chanje pou mond lan. Mwen se yon fyè Ramapo Gryphon.